นครโต๊ะ ให้เช่าโต๊ะจีน พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ งานแต่งงาน บริการจัดส่งทั่วประเทศ

ราคาสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง ค่าจัดส่งใน กทม. เริ่มต้นที่ 1,000 บาท

เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม หน้าฟอร์เมก้าพร้อมผ้าคลุมยาวถึงพื้นขนาด 1.5 ม. + เก้าอี้พลาสติกสีขาว 10 ตัว

ให้เช่าโต๊ะจีน

รายละเอียดราคา / 1 วัน   
เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม หน้าฟอร์เมก้าพร้อมผ้าคลุมยาวถึงพื้นขนาด 1.5 ม. + เก้าอี้พลาสติกสีขาว 10 ตัว350

เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม หน้าฟอร์เมก้าพร้อมผ้าคลุมยาวถึงพื้นขนาด 1.5 ม. + เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้า 10 ตัว

เช่าโต๊ะจีน

รายละเอียดราคา / 1 วัน   
เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม หน้าฟอร์เมก้าพร้อมผ้าคลุมยาวถึงพื้นขนาด 1.5 ม. + เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้า 10 ตัว400

เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม หน้าฟอร์เมก้าพร้อมผ้าคลุมยาวถึงพื้นขนาด 1.5 ม. + เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าผูกโบว์ทอง 10 ตัว

บริการให้เช่าโต๊ะจีน

รายละเอียดราคา / 1 วัน   
เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม หน้าฟอร์เมก้าพร้อมผ้าคลุมยาวถึงพื้นขนาด 1.5 ม. + เก้าอี้พลาสติกคลุมผ้าผูกโบว์ทอง 10 ตัว500

เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม 1.5 ม. + คลุมผ้าสีขาว + เก้าอี้เบาะนวม 10 ตัว

เช่าโต๊ะจีน

รายละเอียดราคา / 1 วัน   
เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม 1.5 ม. + คลุมผ้าสีขาว + เก้าอี้เบาะนวม 10 ตัว600

เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม 1.5 ม. + คลุมผ้า + เก้าอี้เบาะนวมคลุมผ้า 10 ตัว

เช่าโต๊ะจีน งานแต่งงาน

รายละเอียดราคา / 1 วัน   
เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม 1.5 ม. + คลุมผ้า + เก้าอี้เบาะนวมคลุมผ้า 10 ตัว700

เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม หน้าฟอร์เมก้าพร้อมผ้าคลุมยาวถึงพื้นขนาด 1.5 ม. + เก้าอี้นวมคลุมผ้าผูกโบว์ทอง 10 ตัว

เช่าโต๊ะจีน งานแต่ง

รายละเอียดราคา / 1 วัน   
เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม หน้าฟอร์เมก้าพร้อมผ้าคลุมยาวถึงพื้นขนาด 1.5 ม. + เก้าอี้นวมคลุมผ้าผูกโบว์ทอง 10 ตัว800

เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม หน้าฟอร์เมก้าพร้อมผ้าคลุมยาวถึงพื้นขนาด 1.5 ม. + ท๊อปทอง + ผ้าคาดหน้าโต๊ะ VIP สีแดง + เก้าอี้นวมคลุมผ้าผูกโบว์ทอง 10 ตัว

ให้เช่าโต๊ะจีน งานแต่ง

รายละเอียดราคา / 1 วัน   
เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม หน้าฟอร์เมก้าพร้อมผ้าคลุมยาวถึงพื้นขนาด 1.5 ม. + ท๊อปทอง + ผ้าคาดหน้าโต๊ะ VIP สีแดง + เก้าอี้นวมคลุมผ้าผูกโบว์ทอง 10 ตัว900

เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม หน้าฟอร์เมก้าพร้อมผ้าคลุมยาวถึงพื้นขนาด 1.5 ม. + ท๊อปทอง + ผ้าคาดหน้าโต๊ะ VIP สีทอง + เก้าอี้นวมคลุมผ้าผูกโบว์ทอง 10 ตัว

บริการให้เช่าโต๊ะจีน งานแต่งงาน

รายละเอียดราคา / 1 วัน   
เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม หน้าฟอร์เมก้าพร้อมผ้าคลุมยาวถึงพื้นขนาด 1.5 ม. + ท๊อปทอง + ผ้าคาดหน้าโต๊ะ VIP สีทอง + เก้าอี้นวมคลุมผ้าผูกโบว์ทอง 10 ตัว900

เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม หน้าฟอร์เมก้าพร้อมผ้าคลุมยาวถึงพื้นขนาด 1.5 ม. + ท๊อปทอง + ผ้าคาดหน้าโต๊ะ VIP สีเงิน + เก้าอี้นวมคลุมผ้าผูกโบว์ทอง 10 ตัว

บริการเช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม งานแต่งงาน

รายละเอียดราคา / 1 วัน   
เช่าโต๊ะจีน โต๊ะกลม หน้าฟอร์เมก้าพร้อมผ้าคลุมยาวถึงพื้นขนาด 1.5 ม. + ท๊อปทอง + ผ้าคาดหน้าโต๊ะ VIP สีเงิน + เก้าอี้นวมคลุมผ้าผูกโบว์ทอง 10 ตัว900